Gene
J-GLOBAL ID:201608012422541834  

XXYLT1

xyloside xylosyltransferase 1
Gene Type: protein-coding
Organism: Homo sapiens
Chromosome: 3
NCBI GeneID: 152002
Location: 3q29
Also known as  (1):
  • C3orf21

Return to Previous Page