Gene
J-GLOBAL ID:201608014750926576  

SKIL

SKI like proto-oncogene
Gene Type: protein-coding
Organism: Homo sapiens
Chromosome: 3
NCBI GeneID: 6498
Location: 3q26.2
Also known as  (4):
  • SNO
  • SnoA
  • SnoN
  • SnoI

Return to Previous Page