Rchr
J-GLOBAL ID:201801000213718698   Update date: May. 21, 2019

Atsushi Tokiyasu

Atsushi Tokiyasu
Affiliation and department:
Papers (3):
  • Application of an X-Ray Flat Panel Sensor to a GeV Region Gamma-Ray Beam Profile Monitor. 2016 IEEE NUCLEAR SCIENCE SYMPOSIUM, MEDICAL IMAGING CONFERENCE AND ROOM-TEMPERATURE SEMICONDUCTOR DETECTOR WORKSHOP (NSS/MIC/RTSD). 2016
  • Development of a high-intensity photon-beam profile monitor. 2016 IEEE NUCLEAR SCIENCE SYMPOSIUM, MEDICAL IMAGING CONFERENCE AND ROOM-TEMPERATURE SEMICONDUCTOR DETECTOR WORKSHOP (NSS/MIC/RTSD). 2016
  • Takahashi Toshiyuki, Adachi Satoshi, Agnello Michelangelo, Aoki Kanae, Araoka Osamu, Bassalleck Bernd, Botta Elena, Bufalino Stefania, Chiga Nobuyuki, Evtoukhovitch Petr, Feliciello Alessandro, Franz Juergen, Fujioka Hiroyuki, Hayakawa Shuhei, Hirose Erina, Honda Ryotaro, Hosomi Kenji, Ichikawa Yudai, Igarashi Youichi, Iida Masahisa, Ikeno Masahiro, Itahashi Kenta, Ishibashi Naoya, Ishimoto Shigeru, Iwasaki Ruri, Kakiguchi Yutaka, Kasami Katsuyu, Kim Sunji, Kiuchi Ryuta, Koike Takeshi, Komatsu Yusuke, Kustov Alexandr, Mjavia David, Makida Yasuhiro, Marcello Simonetta, Maruta Tomofumi, Masumoto Shinichi, Matsuoka Kenji, Miwa Koji, Moiseenko Anatolii, Moritsu Manabu, Nagae Tomofumi, Naruki Megumi, Noumi Hiroyuki, Ohhata Hirokazu, Okamura Takahiro, Ota Ryosuke, Saito Masatoshi, Sakaguchi Atsushi, Samoilov Valentin, Sato Misako, Sato Yoshinori, Sekimoto Michiko, Shirakabe Yoshihisa, Shirotori Kotaro, Sugimura Hitoshi, Suzuki Shoji, Suzuki Yoshihiro, Takahashi Hitoshi, Takahashi Tomonori N., Tamura Hirokazu, Tanaka Manobu, Tauchi Kazuya, Tanaka Toshiyuki, Tanida Kiyoshi, Tokiyasu Atsushi O., Yoshida Kotaro, Toyoda Akihisa, Tsamalaidze Zviadi, Uchida Tomohisa, Ukai Mifuyu, Watanabe Hiroaki, Yamamoto Takeshi O., Yonemoto Yoshio, Yoon Choong-Jae. Beam and SKS spectrometers at the K1.8 beam line. PROGRESS OF THEORETICAL AND EXPERIMENTAL PHYSICS. 2012. 1
MISC (11):
more...
Work history (4):
  • 2013/04 - 2014/03 Osaka University assistant teaching staff
  • 2014/04 - 2014/06 Osaka University specially appointed researcher
  • 2014/06 - 2015/03 Osaka University appointed assistant professor
  • 2015/04 - 現在 Tohoku Univeristy assistant professor
Association Membership(s) (1):
THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN
※ Researcher’s information displayed in J-GLOBAL is based on the information registered in researchmap. For details, see here.

Return to Previous Page